journal
Links

Administrative Hub

Sr.No.

Designation

Name of Members

1

Editor

Dr. Punit Fulzele

2

 

Associate Editor

Dr. Swanad Pathak

3

Dr. Pavan Bajaj

4

Dr. Gaurav Mishra

5

Dr. Gaurav Sawarkar

6

Vishal Pakhare

7

 

 

Members

Dr. Sonali Chaudhari

8

Dr. Abhishek Ingole

9

Dr. Mithilesh Dhamande

10

Dr. Shweta Parwe

11

Miss. Ranjana Sharma

12

Dr. Subrat Samal

13

 

 

 

Advisory  board

Dr. Ved Prakash Mishra

14

Dr. Neelam Mishra

15

Dr. R. M. Borle

16

Dr. Sandeep Shrivastava

17

Dr. S. S. Patel

18

Dr. Lalit Waghmare

19

Dr. Sunita Vagha

20

Dr. Tripti Srivastava

21

Dr. Alka Rawekar

22

Dr. Jayant Vagha

23

Dr. Adarshlata Singh

24

Dr. Preeti Desai

25

 

Peer Review Board

Dr. Dinesh Badyal

26

Dr. Nitin Gaikwad

27

Dr. Tushar Jagzape

28

Dr. Arunita Jagzape

29

Dr. Ashwini Dixit